„…i tak nie ma większej męki nad minutę,
każda minuta to męka nieskończona
a nieskończoności się nie sumują…”
(Witold Horwath „Ptakon”)

jest straszne

jest w nim jakieś
przeczucie

opuszczenie
przez świat

pustka
wydrążona
pragnieniem
dzwięku telefonu

który milczy
uparcie

w którego
żyłach
nie chce płynąć

zbawienie