Podobno każdy ma swój kawałek cienia
Brak cienia jest dowodem nieistnienia
Lecz bez kawałka światła
Nie jest łatwo…

G. Turnau