***
drzewo

skazane
na samotność

wśród zielonej równiny
pławi się w niebieskości

pusta
korona rozpostarta ku niebu
jak zastygły w krzyku
ktoś

komu właśnie uleciała
dusza