Zdjęcia zrobione jeszcze aparatem analogowym, na kliszy. Opisy zrobił tata. Każde zdjęcie w jego archiwum jest szczegółowo podpisane.