„wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody…”
Jacek Cygan

***
przechodzi krok
za krokiem
nie patrząc
wstecz
nigdy się nie
zatrzymując

oddala nas
od burzliwych dni

pogodnieją nasze
serca choć –

podziurawione
jak czarne plamy
na słońcu gorejącym
na tle pogodnego nieba….