***
w suficie autobusu
otwiera się czasem
klapa
i w nozdrza
wpada
lekko
powietrze.
POWIETRZE