***
napisałam ten wiersz
wczoraj
tylko kwiaty
kalafiora
chcą rymować się
i składnię
tego tworu tworzą ładnie