Zło jest potężne przez to, że chwyta się wszelkich środków przed których użyciem wzdraga się dobro, skazując się tym samym na słabość.

Janusz Zajdel
Drugie spojrzenie na planetę Ksi