powrót

Prezentowanej dalej muzyki słuchałam
podczas podróży pociągiem ARRIVA
w kierunku Walii.
Gdy pierwszy raz zobaczyłam góry
i morze pod niebieskim niebem Walii,
muzyka ta i słowa nabrały dla mnie
szczególnego znaczenia i brzmienia.
Zresztą sami posłuchajcie i poczytajcie;)


Wybrane fragmenty muzyczne przytaczam tu jedynie
w formie cytatów, jak najbardziej w celu ukazania
ich oddziaływania na słuchacza, a nie w celach
komercyjnych.

wejście